Vergoeding & Tarieven 2024


Psychotherapie en Diagnostiek

Wij werken zonder contracten met verzekeraars. 

Hierdoor blijven we vrij om samen met jou de behandelmethode en de behandelduur te bepalen. Ook bij contractvrij werken heb je recht op een vergoeding. 


De voordelen van het gebruik maken van contractvrije zorg zijn onder andere:

Hoeveel van je behandeling wordt vergoed?

Hoeveel vergoeding je krijgt voor een behandeling hangt af van de verzekeringspolis die je hebt. Over het algemeen geldt dat je bij een restitutiepolis een volledige vergoeding ontvangt voor de behandelkosten. Wanneer je een naturapolis hebt, zal je zorgverzekeraar een deel van de kosten vergoeden. Hoeveel dat is hangt af van de verzekeraar (meestal rond de 65 à 80 %). Informeer van tevoren dus goed bij je verzekeraar hoeveel van de zorg vergoed wordt met het verzekeringspakket dat je hebt afgesloten! Ook kan dit reden zijn om je verzekeringspolis aan te passen, of van verzekeraar te wisselen.

De kosten van een behandeling en van diagnostiek vallen onder het wettelijk eigen risico. Sinds 2018 bedraagt dit eigen risico € 385,-.


Zie voor meer informatie Verzekeringspolissen 


Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.


Tarieven verzekerde zorg (Psychotherapie en Diagnostiek)

Het tarief van een consult is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en wordt bepaald door: de setting waarin je behandeld wordt, de discipline van de behandelaar, het type verrichting (diagnostiek of behandeling) en het aantal minuten. De bekostiging van indirecte tijd (zoals verslaglegging, correspondentie, overleg verwijzers, dossierbeheer enz.) zit in dit tarief inbegrepen. 

Deze consulten worden maandelijks gefactureerd. Je kan deze facturen indienen bij jouw verzekeraar om de behandelkosten te declareren. 


Meer informatie: 

Patientbrochure NZA

https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/10/20211011-Teksten-patie%CC%88ntinformatie-ongecontracteerd-toolkit-webversie.pdf


Tariefzoeker NZA:

https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

(setting van Haagse Psychologen; Ambulant Kwaliteitstatuut sectie II)

Tarieven onverzekerde zorg en zelfbetaling

Voor hulp bij klachten of problemen die niet onder de verzekerde zorg vallen (het zogenoemde OZP: Overig Zorg Product) betaal je de kosten zelf. De maximumtarieven hiervoor zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook wanneer de klachten wel onder de verzekerde zorg vallen, maar je toch zelf wilt betalen kan dat.

Onverzekerde zorg

Het tarief voor Onverzekerde Zorg is € 131,82 per sessie (45 minuten). 

Relatietherapie

Het tarief voor Relatietherapie is € 140,- per sessie (60 minuten).  


Coaching

Het tarief per coachingssessie is € 135,- excl BTW (45 minuten).

De overige diensten zijn vrijgesteld van BTW.


Opleiding


Supervisie

Het tarief per supervisiesessie voor 1 persoon is € 115,- (45 minuten)

Het tarief per supervisiesessie voor 2 personen is € 155,- (60 minuten)


Cursussen

Het tarief voor cursussen is op aanvraag. Je kan hiervoor contact met ons opnemen.

Afzeggen


Als je weet dat je een afspraak niet kunt nakomen, willen we je vragen ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. We kunnen dan samen zoeken naar een alternatief. 

We hanteren een tarief van € 50,- wanneer je je afspraak niet, of korter dan 24 uur van tevoren afzegt. Voor relatiegesprekken is dit tarief € 80,-. Deze kosten vallen niet onder verzekerde zorg.