Relatietherapie

Wat is relatietherapie


Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie. In relatietherapie staan de communicatie- en interactiepatronen tussen personen centraal. Door samen in gesprek te gaan kan er ruimte worden gecreëerd voor elkaars behoeften en een gezonde balans in de relatie.

Bij Haagse Psychologen wordt gewerkt met EFT in relatietherapie.


Voor wie

Relatietherapie is geschikt voor iedereen die aan zijn relatie wil werken. Vaak wordt gedacht dat relatietherapie pas kan worden ingezet als er veel conflicten zijn of als er nog maar nauwelijks verbinding is. Hierdoor melden mensen zich pas laat aan waardoor het moeilijker is om veranderigen aan te brengen en de verbinding weer te herstellen.

Relatietherapie kan juist ook worden ingezet om de relatie te versterken en te onderhouden.

Emotionally focused therapy (EFT)

EFT is een relatietherapie die gericht is op het herstellen en/of verbeteren van de verbinding tussen mensen. In de therapie verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in de relatie. EFT richt zich op onderliggende emoties en behoeftes van jou en jouw partner om vanuit daar het begrip, de steun en de verbinding te verbeteren.