Individuele Psychotherapie

Bij Haagse Psychologen wordt gebruik gemaakt van behandelmethoden die wetenschappelijk bewezen zijn en hebben we oog voor het individu. Afhankelijk van de hulpvraag, jouw voorkeur en onze expertise wordt een bepaalde behandelmethode voorgesteld. Onderstaande behandelmethoden worden bij ons geboden.


"De aanpak is op maat en dus voor ieder individu uniek."

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie

In cliëntgerichte psychotherapie staan de ervaring en de persoonlijke ontwikkeling centraal. Uitgangspunt van de therapie is dat je leert ervaren wat jouw gedachten en gevoelens zijn, zodat je meer in contact kan komen met jezelf en wat jij nodig hebt. Als je je gevoelens kan ervaren en accepteren, bent je beter in staat om met moeilijke situaties in het leven om te gaan. Daardoor ontstaat ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.


Schematherapie

Schematherapie is gericht op het leren herkennen en veranderen van lang bestaande patronen die je in het dagelijks leven belemmeren. Je leert voelen wat jouw behoeften zijn en je leert op een gezonde manier voor jezelf te zorgen en op te komen.


Cognitieve Gedragstherapie

Binnen cognitieve gedragstherapie onderzoek je de samenhang tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedrag. Je leert in deze therapie om anders tegen situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan.

Acceptance and Commitment therapy (ACT)

ACT is een therapie waarbinnen je geholpen wordt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).


Integratieve psychotherapie

Wanneer één van bovenstaande behandelmethoden niet volstaat voor jouw specifieke problematiek, kunnen elementen van verschillende behandelmethoden gecombineerd worden tot een op maat gemaakt behandelplan.