Kwaliteit, Klachten & Privacy

Kwaliteit
Wij streven naar passende zorg bij de hulpvraag, cliënttevredenheid en hoge kwaliteit van zorg. Om de kwaliteit van zorg te borgen, wordt er op frequente basis deelgenomen aan intervisie, intercollegiaal overleg, nascholing en bijscholing. Volgens de richtlijnen hebben alle Haagse Psychologen een Kwaliteitsstatuut opgesteld. Mocht je dit willen inzien, dan kan je dat kenbaar maken.

Klachten

Het kan voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent of dat je een klacht hebt. Graag gaan we daar samen met jou over in gesprek, zodat we kunnen kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Wanneer we daar niet gezamenlijk uitkomen kan je een beroep doen op de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) of het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Het klachten en geschillenreglement van het NIP is hier te zien.

Het NIP is te benaderen via:

* de mail: door een mail te sturen naar nip@klachtencompany.nl

* een klachtenformulier


Privacy

Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na schriftelijke toestemming. 


Het uitgebreide privacyreglement van de praktijk is hier in te zien.