Van aanmelding tot afronding

1: Aanmelden

Je kan je aanmelden via het aanmeldformulier.

We zullen daarna telefonisch contact met je opnemen voor een eerste kennismakingsgesprek en om uitleg te geven over de praktijk.


Voor het eerste intakegesprek vragen we je het volgende te mailen of op te sturen:

  • een recente verwijsbrief van de huisarts

  • en kopie van je zorgpas

  • een kopie van je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.


2: Intake

De intake bestaat meestal uit ongeveer twee gesprekken waarin we samen kijken wat je hulpvraag is en in welke context deze is ontstaan. Onze ervaring is dat klachten of problemen nooit op zichzelf staan, maar vaak zijn ontwikkeld in een bepaalde context waarin verschillende factoren een rol spelen.

In de intake wordt stilgestaan bij vragen die daarbij belangrijk zijn, zoals: wat zijn je klachten, hoe zijn ze ontstaan, wat heb je er zelf al aan gedaan en wat heeft je geholpen? Ook worden er vragen gesteld over wat er wel goed gaat en wordt gekeken naar de sterke kanten van je persoonlijkheid. Waarop grijp je terug als je het moeilijk hebt en wat heb je al gedaan waardoor de klachten verminderen?

Er zal ook aandacht worden besteed aan de relaties om je heen. Het kan bijvoorbeeld heel waardevol zijn als een naaste (partner, familielid, vriend (in) wordt betrokken in de intake en behandeling. Klachten en problemen kunnen een ingrijpende impact hebben op onze omgeving en onze naasten. Dit kan op ongelukkige wijze de relatie beïnvloeden. Daarnaast kan de omgeving ook een positieve of negatieve invloed hebben op jou en jouw klachten.

3: Behandelplan

In samenspraak met jou wordt een plan opgesteld voor de therapie. Dit wordt besproken in een adviesgesprek, dat plaatsvindt na de intakegesprekken.

Tijdens de therapie zullen wij regelmatig evalueren om te kijken of we samen op de goede weg zijn.

4: Afsluiting

Afsluiten van de therapie gebeurt in overleg. Bij start van therapie zullen we samen al stilstaan bij het gewenste einddoel en wat de verwachte therapieduur zal zijn. We hechten er veel waarde aan om op een zorgvuldige manier af te ronden. Er zal aan het eind van de therapie tijd gemaakt worden voor evaluatie.

Crisis buiten kantooruren

Buiten kantooruren kan je voor acute zaken contact opnemen met je huisarts of de dienstdoende huisarts c.q. huisartsenpost in je regio. Die zal dan beoordelen of de crisisdienst in je regio dient te worden ingeschakeld.

Als je zelfmoordgedachten hebt kan je ook bellen met Online Zelfmoordpreventie 0900-1113. Of bezoek hun website: www.113online.nl