Psychotherapie


Wat is psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie. Het is meer dan ‘gewoon praten’: je leert in psychotherapie onder andere wat je zelf kan doen om je klachten te verminderen en jouw functioneren te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door te oefenen met op een andere manier tegen bepaalde zaken aan te kijken of ander gedrag aan te leren. Of door te ontdekken wat er gebeurt in de wisselwerking tussen jou en de mensen in je directe omgeving. Psychotherapie kan je stimuleren onbekende kanten van jezelf te ontdekken en te benutten voor een gezond leven.


Voor wie


Psychotherapie bij Haagse Psychologen is bedoeld voor alle volwassenen met onderstaande of soortgelijke klachten. Omdat het aanbod voor jong volwassenen in Den Haag beperkt is, nodigen wij deze doelgroep specifiek uit om zich aan te melden.

Bij ons kan je terecht voor psychotherapie voor onder andere;

  • Arbeidsrelevante klachten (overspannenheid, burn out)

  • Stemmingsklachten (depressie/somberheid)

  • Angst- en paniekklachten

  • Partnerrelatie problemen en/of problemen binnen het gezin

  • Persoonlijkheidsproblematiek

  • Levensfaseproblematiek & zingevingsvraagstukken

  • Rouw, verlies en traumaverwerking

  • Identiteitsproblemen


Voor meer informatie over het traject :

Van aanmelding tot afronding